top of page

Signe på Boön - I Pestens tid

En Coronaanpassad dramatiserad historisk spökvandring med 5 skådespelare där man fick ta del av Boöns dramatiska historia under den 2 km långa vandringen med guide. En helt fristående fortsättning på dramat som utspelade sig på Tjärö i "Signe på Tjärö" för några år sedan.
2020 gjorde vi 14st coronasäkra vandringar för allmänheten. Skådepelare: Hasse Blomqvist, Pecka Gustafsson, Jimmy Thornell och Elin & Mats Sandelius.

2021 gjordes även 14 vandringar för alla Åk:8 i Karlshamns kommun. Skådespelare: Pecka Gustafsson, Sebastian Karlsson, Ola Rydberg och Elin & Mats Sandelius.

bottom of page